آلبوم تصاوير
چهارشنبه 9 شهریور 1401 تجلیل از کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شازند-به مناسبت هفته دولت و روز کارمند،
6   
1401/6/9 چهارشنبه
2   
1401/6/9 چهارشنبه
5   
1401/6/9 چهارشنبه
1   
1401/6/9 چهارشنبه

4   
1401/6/9 چهارشنبه
3   
1401/6/9 چهارشنبه
7   
1401/6/9 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر