یکشنبه 22 دی 1392 کانون
اساتید محترم خواهشمند است برای تشکیل پرونده بسیج اساتید مدارک ذیل را به واحد بسیج اساتید  (جناب آقای محمدی )تحویل فرمایید. اساتیدی که قبلا تشکیل پرونده داده اند و کارت بسیج اساتید را دریافت ننموده اند نسبت به تکمیل پرونده خویش اقدام نمایند.

کپی شناسنامه 2 برگ
کپی کارت ملی 2 برگ
کپی آخرین مدرک تحصیلی 2 برگ
رزومه کامل از سابقه تحصیل و تدریس 2 نسخه
عکس 5 قطعه
سوابق عضویت در بسیج درصورت دارا بودن
ارایه سوابق علمی در خصوص چاپ مقاله و کتاب
تکمیل فرم عضویت بسیج اساتید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر