شنبه 10 تیر 1402 دوره جامع آزمونی حقوق اساسی ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلای دادگستری سال 1402 برگزاری دوره جامع آزمونی حقوق اساسی ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلای دادگستری سال 1402، از نیمه دوم تیرماه جاری، توسط مرکز آموشهای آزاد دانشگاه، ضمن ارسال تصویر پوستر دوره
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر