چهارشنبه 24 آبان 1402 9 آذرماه آخرین مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه توسط دانشجویان /فیلم آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
9 آذرماه آخرین مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه توسط دانشجویان /فیلم آموزشی

به گزارش روابط عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir  تا تاریخ 1402/09/09 در قسمت استاد---ارزشیابی--- ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید.

با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه، شایسته است دانشجویان با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.
فیلم آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید کلیک کنید 
فايلها
U??±U…-?§?±?²?´U??§?¨U?-?§?³?§??U??¯.png 16.793 KB
c90bd8ac-b0b8-401c-885c-2fd04e85a7f0.jpg 25.345 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر