یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
دانشجویان گرامی می توانند عملکرد آموزشی اساتید خود را از طریق پرسشنامه سامانه گلستان ارسال نمایند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر