یکشنبه 6 مرداد 1392 اعضای هیات علمی دانشگاه

اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

نام گروه

پریسا امیری فرد

دکتری علوم سیاسی

(اندیشه های سیاسی)

دانشگاه تهران

علوم سیاسی

حمید رضا امینی کمیجانی

 کارشناسی ارشد

(تربیت بدنی و علوم ورزشی)

دانشگاه اراک

تربیت بدنی

ابوالفضل بیرقی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

(سنجش و اندازه گیری )

دانشگاه  علامه طباطبایی تهران

علوم تربیتی

مریم نعیمی

کارشناسی ارشدعلوم تربیتی

(پیش دبستانی)

دانشگاه  علامه طباطبایی تهران

لیلا جهانبان

کارشناسی ارشد خاک شناسی

علوم و تحقیقات اهواز

کشاورزی

سید محمد رضا سیفی

کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

الهام رضائیان ورمزیار

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد بروجرد

ادبیات

آذر السادات شعبانی

دکتری ریاضی کاربردی

(تحقیق در عملیات)

دانشگاه پیام نور

ریاضی

مریم صدر نیا

دکتری بیوتکنولوژی

کشور بلاروس

زیست شناسی

هادی محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اراک

کامپیوتر

سیده زهرا میر اشرفی

کارشناسی ارشد حسابداری

دانشگاه آزاد اراک

حسابداری

علی یونسی

دکتری علوم اقتصادی

دانشگاه پیام نور

اقتصاد

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر