سه‌شنبه 23 مهر 1392 ارتباط با اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند

شماره تماس داخلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

241

خانم دکتر پریسا امیری فرد

1

231

آقای حمیدرضا امینی کمیجانی

2

224

آقای ابوالفضل بیرقی

3

خانم کیاندخت توکلی

4

218

خانم دکتر لیلا جهانبان

5

237

خانم الهام رضائیان ورمزیار

6

233

آقای مهندس سید محمد رضا سیفی

7

خانم دکتر آذرسادات شعبانی

8

خانم دکتر مریم صدرنیا

9

201

آقای مهندس هادی محمدی

10

230

خانم سیده زهرا میر اشرفی

11

خانم مریم نعیمی

12

آقای دکتر علی یونسی

13

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر