دوشنبه 14 مهر 1393 ارتباط با ما

دانشگاه پیام نور مرکز شازند
نشانی:شازند عباس آباد-کد پستی:4545-7-38619 صندوق پستی:154-38615
تلفن:3342-3637-6071-6072-5011-5012-5013-7252-7250-7256

5014-5018- با پیش شماره 3822/ فاکس:38223341 کد شهرستان: 086

نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن مستقیم تلفن داخلی بخش  
لیلا جهانبان سرپرست 38226073 245 حوزه ریاست  
اکرم فرجی مسئول آموزش و دفتر 38227254  
قاسم نصیری مدیر امور فرهنگی ،  روابط عمومی و مسئول برنامه ریزی 38227259 202 فرهنگی و دانشجویی
 و روابط عمومی
 
علی قیطانی مسئول حراست،آموزش های آزاد 38227255 274 حوزه حراست  
مصطفی امیدی (نگهبان)- داخلی 215  
مصطفی جمالی کارشناس آموزش- 208  
محسن ده نمکی کارشناس آموزش-209  
محمد حاتمی مسئول فارغ التحصیلان 38227258 271 حوزه آموزش  
سید حسن عابدی مسئول انبار و it 203  
 
مجتبی امیدی بایگانی و کتابخانه - 211  
- 207  
 
 
خانم نجفی مسئول امتحانات - 207  
اکبر عزیزی شهریه دانشجویی 219  
 
ابوالفضل احمدی مدیر امور اداری و مالی 38227251 238 حوزه اداری و مالی  
منوچهر بیاتی کارپرداز امین اموال 240  
محمد زمانی امور مربوط به خدمات عمومی 204  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر