دوشنبه 14 مهر 1393 ارتباط با ما

دانشگاه پیام نور مرکز شازند
نشانی:شازند عباس آباد-کد پستی:4545-7-38619 صندوق پستی:154-38615
تلفن:3342-3637-6071-6072-5011-5012-5013-7252-7250-7256

5014-5018- با پیش شماره 3822/ فاکس:38223341 کد شهرستان: 086

نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن مستقیم تلفن داخلی بخش  
لیلا جهانبان سرپرست 38226073 245 حوزه ریاست  
اکرم فرجی مسئول دفتر،دبیر خانه و شبکه دولت 38227254  
قاسم نصیری مدیر امور فرهنگی و  روابط عمومی 38227259 202 فرهنگی و دانشجویی
 و روابط عمومی
 
علی قیطانی مسئول حراست،آموزش های آزاد 38227255 274 حوزه حراست  
مصطفی امیدی حفاظت فیزیکی(نگهبان) 38225014 215  
مصطفی جمالی حفاظت فیزیکی(نگهبان)  
محسن ده نمکی حفاظت فیزیکی(نگهبان)  
محمد حاتمی مدیر آموزش 38227258 271 حوزه آموزش  
سید حسن عابدی دبیر خانه و مسئول شبکه دولت 203  
 
مجتبی امیدی بایگانی و کتابخانه - 211  
- 207  
خانم نصیری کارشناس فارغ التحصیلان - 221  
خانم داود آبادی کارشناس خدمات آموزشی - 209  
خانم نجفی مسئول امتحانات - 207  
اکبر عزیزی شهریه دانشجویی 219  
 
ابوالفضل احمدی مدیر امور اداری و مالی 38227251 238 حوزه اداری و مالی  
منوچهر بیاتی کارپرداز امین اموال 240  
محمد زمانی امور مربوط به خدمات عمومی 204  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر