1397/7/14 شنبه
دانشجویان عزیز:
جهت اطلاع از قوانین آموزشی دانشگاه به سایت سازمان مرکزی به آدرس http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home مراجعه نمایید و پاسخ بسیاری از پرسش های خود را در قسمت آموزش (سمت راست صفحه) بیابید
1