1395/9/24 چهارشنبه قرآنی
از ما نیست آن که دنیاى خود را براى دینش و دین خود را براى دنیایش ترک گوید.(بحارالانوار.ج78.ص346)
1