الکترونیکی

آدرس سایت ها و کانال های مورد نیاز دانشجویان، جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکز شازند
سایت های پر کاربرد جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکز شازند
*ورود به کلاس ها ی مجازی:
lms.markazi.pnu.ac.ir
*سایت رسمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند:
http://shazand.markazi.pnu.ac.ir
* سامانه دریافت نرم افزار های مورد نیاز به منظور استفاده از کلاس های مجازی: http://shazand.markazi.pnu.ac.ir
*سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان مرکزی:
http://markazi.pnu.ac.ir/portal/home
*سیستم جامع گلستان:
http://reg.pnu.ac.ir
*ارتباط مستقیم با مدیر آموزش شازند آقای حاتمی در پیام رسان ایتا:
http://eitaa.com/mohamad_ha
*دریافت لیست ارائه دروس و وضعیت منابع درسی: (قسمت برنامه ریزی آموزشی)
http://www.pnu.ac.ir/portal/home
* آدرس دانشگاه پیام نور مرکز شازند در شبکه های اجتماعی:
@ payamenureshazand
*دریافت برگ انتخاب واحد (گزارش101 )جهت اطلاع از وضعیت کلاس ها و انتخاب واحد: http://reg.pnu.ac.ir
*دریافت فایل دیجیتال کلیه عناوین منابع درسی  و خرید کتاب مورد نظر دانشگاه پیام نور:
apps.pnu.ac.ir
*سایت دانشگاه پیام نور:
http://www.pnu.ac.ir/portal/home/

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شازند
 
امتیاز دهی