الکترونیکی

روزها و ساعات ملاقات دانشجویان با سرکار خانم دکتر جهانبان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز شازند روزها و ساعات ملاقات سرکار خانم دکتر جهانبان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز شازند
روز های دوشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 10 الی 12

با آرزوی توفیق الهی
 
امتیاز دهی