الکترونیکی

🔰ایدی کارشناسان میز خدمت ویژه ی ایام امتحانات پایان ترم 4012 در مراکز دانشگاه پیام نور استان مرکزی در پیام رسان ایتا 🔰ایدی کارشناسان میز خدمت ویژه ی ایام امتحانات پایان ترم 4012 در مراکز دانشگاه پیام نور استان مرکزی در پیام رسان ایتا

♻️اراک  علی فراهانی ۳۴۰۶۲۶۰۰الی۳داخلی۳۰۷ @Ali_farahani12
♻️ساوه  و غرق اباد عباس رضاخانلو   @PNUGH1
♻️دلیجان  مرتضی صابری @delijan_saberi
♻️خمین و چهارچشمه  فریدون جوادی @javadipnukhomein
♻️محلات  فاطمه منوچهری @sabapnu
♻️شازند  اکبر عزیزی   @azizi1353
♻️فراهان   عباس طیبی  @Tayeebi
♻️تفرش  فاطمه عتیقی @f_atighi
♻️آشتیان  حسین چنگی آشتیانی  @Hossein_changi
♻️کمیجان و میلاجرد   مسعود عزیزی  @m_azizi1367
 
امتیاز دهی