1402/10/13 08:57:40 تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع نیمسال ۴۰۲۱ دانشگاه پیام نور اعلام شد.

زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع دانشگاه پیام نور اعلام شد

تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع نیمسال ۴۰۲۱ دانشگاه پیام نور اعلام شد.

به گزارش یوپنا با توجه به خارج از منبع بودن دروس جدول ذیل، شرایط و تاریخ امتحان مجدد اعلام شد.

– آزمون مجدد دروس روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ برگزار می‌شود.
– شرکت دانشجویان در آزمون دروس فوق الزامی نمی باشد.
– در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون، مراجعه نمایند.
– صرفاً دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند، که در آزمون قبلی شرکت نموده‌اند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر