1402/12/2211:37:44 نتایج پذیرش کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد. اطلاعیه مهم و فوری ؛اعلام نتایج پذیرش کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

اطلاعیه مهم و فوری ؛
️نتایج پذیرش کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد.

سایت دریافت نتایج ؛ https://result2.sanjesh.org/RSSar/RSSar1402WE12/


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر