1403/2/24 14:13:03 ✴️نکته مهم جهت آزمونهای تشریحی:    
✴️نکته مهم جهت آزمونهای تشریحی:  

 سوالات برگه تشریحی باید با خود کار آبی تکمیل شود .
و از نوشتن پشت برگه تشریحی جدا خوداری گرد  .

⛔️در صورت نوشتن‌ پشت برگه تشریحی - پاسخ توسط قرنطینه بارگزاری نشده و نمره آن برای دانشجویان درنظر گرفته نمی شود
و  مسولیت و عواقب آن بعهده خود دانشجو می باشد.

در نیاز به برگه اضافه (برگه دوم ) به مراقب سالن اعلام نمایید. 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شازند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر