1402/4/10 09:19:40 دوره جامع آزمونی حقوق اساسی ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلای دادگستری سال 1402 دوره جامع آزمونی حقوق اساسی ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلای دادگستری سال 1402، از نیمه دوم تیرماه جاری، توسط مرکز آموشهای آزاد دانشگاه، ( تصویر پوستر پیوست)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر